Coala s.r.o.
Účetnictví Mzdy Daně Audit
Zpracováváme účetnictví
a daňovou evidenci v souladu
s požadavky zákona o účetnictví
a českých a mezinárodních účetních standardů.
Zajišťujeme mzdový outsourcing
a veškerou personalistiku. Zpracováváme přehledy
a komunikujeme s úřady za naše klienty.
Poskytujeme daňové poradenství. Zajišťujeme nastavení optimální daňové strategie. Provádíme Audit či prověrky podle Auditorských směrnic Komory auditorů České republiky.
Zpět